Publikációk

 SZERKESZTETT KÖTETEK:

 1. Mészáros György (szerk.) (2004), Második esély. A tanulók középfokú iskolarendszerbe való bevonása a „második esély” adásának módszerével, PHARE program, ESZA típusú projekt, Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium, Kazincbarcika;
 2. Mészáros György (szerk.) (2004), XXI. század és nevelés. IV. Országos Szalézi Pedagógiai Konferencia 2002, Don Bosco Szalézi Társasága, Kazincbarcika.
 3. Mészáros György – Falus Iván – Kimmel Magdolna (eds.) (2011), Responsibility, Challenge And Support in Teachers’ Life-Long Professional Development. ATEE 2010 Annual Conference Proceedings.

KÖNYV: 

 1. Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011), Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

TANULMÁNYOK:  

 1. Mészáros György (2003), Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés, in: Iskolakultúra, 9. 4–64;
 2. Mészáros György (2004), Az esélyteremtés, mint mentalitás, in: Második esély. A tanulók középfokú iskolarendszerbe való bevonása a „második esély” adásának módszerével, PHARE program, ESZA típusú projekt, Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium, Kazincbarcika, 28–37;
 3. Mészáros György (2004), A Don Bosco módszer, in: Második esély. A tanulók középfokú iskolarendszerbe való bevonása a „második esély” adásának módszerével, PHARE program, ESZA típusú projekt, Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium, Kazincbarcika, 38–61;
 4. Mészáros György (2005), Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés, in: Eszenyi Miklós (szerk.), Deviáns ifjúsági szubkultúrák és művelődési lehetőségeik, Magyar Kulturális, Közösségi és Turisztikai Egyesület, Miskolc-Budapest, 102–112;
 5. Mészáros György (2005), Keresztény pedagógia? in: Mester és Tanítvány, 1, 44–52.
 6. Mészáros György (2005), A “rossza arcúak” szava: a kritikai pedagógia kihívása, in: Iskolakultúra, 4, 84–101.
 7. Mészáros György (2005), Kortárs filmek fiatalságképe, in: Iskolakultúra, 10, 84–96.
 8. Mészáros György (2006), Pilinszky János színházesztétikája, in: Iskolakultúra, 3, 44–61.
 9. Mészáros György (2006), Terek és átjárhatatlanság Pilinszky János meséiben, in: Bende József – Deák Viktória Hedvig – Pákozdi István (szerk.), Látó szívvel, Vigilia Kiadó, Budapest, 772–780.
 10. Mészáros György (2006), Az ifjúsági szubkultúrák kihívása a hitre nevelésben, in: Tőzsér Endre (szerk.), Hit és élet a felnőttkor küszöbén, Új Ember, Budapest, 85–118.
 11. Mészáros György (2006), Kultúra és nevelés “alulnézetben”: ifjúsági szubkultúrák, in: Pásztori Bernadett – Radnai Márton (szerk.), Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, 67–72.
 12. Mészáros György (2006), Mire jó a nyelvművelés?, in: Iskolakultúra, 10. 111–119.
 13. Mészáros György (2007), Beavatás, liminalitás és struktúra. Fazekas Mihály Lúdas Matyijának újraolvasása, in: ItK 1–3, 202–209.
 14. Mészáros György (2007), Harry Potter pedagógiai szemmel, in: Mester és Tanítvány, 13. sz. 74–85.
 15. Mészáros György (2007), „Italo-hispán neveléstudomány” – benyomások, értelmezések és kihívások, in: Bíró Zsuzsanna Hanna – Pap K. Tünde (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet írásban, Gondolat, Budapest, 175 –195.
 16. Mészáros György [2008], Lehetséges-e még a nevelés-oktatás? – Posztmodern kihívások, in: Nagyné Molnár Angelika – Radnai Márton (szerk.): Pro Scientia Aranyérmesek VIII. Konferenciája, Pécs, 2006. november 23–25., 43–48.
 17. Mészáros György (2009), Az ifjúsági szubkultúrák szerepe a nevelési folyamatban, Doktori disszertáció.
 18. Mészáros György (2009), Egy szalagavató pedagógiai etnográfiája. Sűrű leírás, in: Szabolcs Éva (szerk.), Ifjúkorok, gyermekvilágok I., Eötvös József Kiadó, Budapest, 75–93.
 19. Mészáros György (2010), Új epszitemológiák kihívása a neveléstudományban, in: Iskolakultúra, 1, 14–33.
 20. Mészáros, György – Boer, Henk (2010): An outline of the theoretical background of the TICKLE Toolbox, in: Teacher Intercultural Competences as Keystones for Learning in Europe. Toolbox, Offenburg, http://www.tickle-project.eu/toolbox/framework.htm  
 21. Mészáros György (2010), Metodológiai kérdések és alkalmazott neveléselmélet, in: Szabolcs Éva (szerk.), Neveléstudomány – reflexió – innováció. Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 2010. április 16-án tartott konferenciájának előadásai, Gondolat, Budapest.
 22. Mészáros György (2011), Ifjúsági szubkultúrák és „szubkulturális pedagógia” egy iskolai etnográfia fényében, in: Iskolakultúra, 1., 22–38.
 23. Mészáros György (2011), Pedagógusképzés és pedagóguspálya Olaszországban, in: Falus Iván (2011) (szerk.), Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 105–113.
 24. Mészáros György (2011), Tanári szerepvállalás a homofóbia elleni küzdelemben: pedagógushallgatók és LMBT emberek értelmezései, in: Takács Judit (szerk.), Homofóbia Magyarországon, L’Harmattan, Budapest, 175–188.
 25. Mészáros György – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Rapos Nóra (2011): Az adaptív-elfogadó iskola, in: Tanító, 9, 23–26.
 26. Takács Judit – Dombos Tamás – Mészáros György – P. Tóth Tamás (2012), Don’t Ask, Don’t Tell, Don’t Bother: Homophobia and the Heteronorm in Hungary, in: Trappolin, Luca – Gasparini, Alessandro – Wintemute, Robert (szerk.), Confronting Homophobia in Europe. Social and Legal Perspectives, Hart Publishing, Oxford, 79–105.
 27. Mészáros György (2012): Pedagógiai etnográfia. Egy meghatározás felé, in: Németh András (szerk.): A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai. Tudományos arculat, kutatási eredmények, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 77–86.

 
RECENZIÓ, KRITIKA:  

 1. Mészáros György (2001), A gyermekkor története, in: Vigilia, 12. (Recenzió Pukánszky Béla – Vajda Zsuzsanna (szerk.) (1998), A gyermekkor története c. könyvéről, Budapest, Eötvös Kiadó)
 2. Mészáros György (2003), Fény a kanyaron túl, in: Vigilia, 5.  (Kritika Dér András Kanyaron túl c. filmjéről)

 
TANKÖNYV és EGYÉB FEJLESZTÉS:  

 1. Ifjúsági szubkultúrák, Internet, Egyházak, Televízió, Stadion fejezetek, in: Trencsényi László (2006) (szerk.) A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése: Iskolán kívüli nevelés, ELTE e-tankönyv, http://mek.niif.hu/05400/05462/05462.pdf  
 2. Mészáros György (2006): Mentorrá válni. Feketén fehéren az integrációért, Oktatási Minisztérium, Budapest (az OKM által támogatott felsőoktatási mentor program tankönyve) http://villanyi38internet.network.hu/blog/ujbudai_telehaz_klub_hirei/meszaros_gyorgy_mentorra_valni
 3. Mészáros György – Bogdán Péter – Csereklye Erzsébet (2011): Társadalmi sokféleség és interkulturalitás, (internetes publikálás alatt)
 4. Részvétel szerzőként a pedagógussá váláshoz kapcsolódó módszertani kiadványban: Kotschy Beáta (2011) (szerk.), A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
 5. The Wallenberg Lesson (angol nyelvű digitális tananyag a Shoa Intézet videóinterjúinak felhasználásával nemzetközi felhasználásra és terjesztésben) http://sfi.usc.edu/hungarian/wallenberg_en